Nya Röster

Sök ett stipendium för att göra din kortfilm! 

Vem kan söka?

Du som är oetablerade filmskapare boende i Västerbotten kan söka ett stipendium för att göra en kortfilm eller dokumentär. 

Med oetablerad filmskapare menar vi dig som inte fått stöd från Svenska filminstitutet eller SVT för spelfilm. Stödet riktar sig till alla åldrar och gäller spelfilm på max 15 minuter. Alla genrer är välkomna!

Ansökan stipendium

Du kan som privatperson söka ett stipendium på 5.000 – 10. 000 SEK för att göra en kortfilm. Klicka på länken nedan för att göra ansökan.

Du kommer att få besked om inom 3-5 veckor och vi kommer kontakta dig innan för att prata om filmen. 

Vi stödjer inte reklamfilm, musikvideos, informationsfilm eller dokumentationer av event. Kort och gott är det spelfilm och dokumentärfilm som gäller!

Ingen deadline, men stängt under sommaren. Ansökningar tas emot löpande från och april fram till 7 juni samt mellan 7 augusti och 7 oktober 2023

Ansökan blir officiell när du har fyllt i vårt formulär nedan.

Teknik

Du kan även söka att få låna teknik gratis från Film i Västerbotten. Se vår tekniklista och fundera på vad du vill låna. Tekniken är inte bokad förrän du skickat fått bekräftelse. Om du inte exakt vet vad du vill låna så kan vi hjälpa dig med det senare. 

Frågorna som du ska besvara i formuläret är utöver kontaktuppgifter:

Manus och synopsis
Synopsis: filmens berättelse sammanfattad på en sida, hela handlingen ska vara med, även slutet
Dina tankar om filmen
T.ex. hur kom du på idén, är du inspirerad av någon annan film eller liknande, vilken känsla vill du skapa i filmen, vilken genre är filmen?
Vad har du för bakgrund? Har du gjort något inom film eller närliggande områden tidigare?
Om du har gjort något film tidigare: Länka gärna till något du gjort tidigare.
Vad vill du göra inom film i framtiden?
Vad ska du använda stipendiet till?
När har du planerat att spela in filmen?
Är det några andra personer involverade i filmen? I så fall vilka?

Projektet Nya röster – Västerbotten finansieras av Svenska filminstitutets satsning Talent to Watch, med fokus på att inkludera idag saknade perspektiv och berättelser i svensk film.

För frågor och mer information kontakta:
Johan Lundkvist – Film i Västerbotten
070-241 34 37
johan@filmivasterbotten.com