Nya Röster / New Voices

  • Du som är oetablerade filmskapare boende i Västerbotten kan nu söka pengar för att göra en kortfilm eller dokumentär.
  • Non-established filmmakers living in Västerbotten can now apply for a grant to make a short film or documentary.

Sök ett stipendium för att göra din kortfilm! / Apply for a grant to make your movie!

Som privatperson kan du söka ett stipendium på 5.000 – 10. 000 SEK för att göra en kortfilm eller dokumentär. LÄS MER

As a private individual you can apply for 5,000–10,000 SEK as a grant to make a short fiction film no longer then 15 minutes or documentary. READ MORE

Ansökan med huvudman/ Apply with principal organization

Om du har en huvudman, det vill säga en förening, studieförbund, företag, skola eller annan organisation med organisationsnummer så kan du söka ett högre belopp från Nya Röster. De belopp som gäller är från 5.000 till 50.000 SEK. LÄS MER

To apply you need a principal organization, example a company, non-profit or other organization with a Swedish registration number. You can apply for SEK 5.000–50.000SEK for the production of a short film or documentary. READ MORE

Projektet Nya röster – Västerbotten finansieras av Svenska filminstitutets satsning Talent to Watch, med fokus på att inkludera idag saknade perspektiv och berättelser i svensk film.