Med anledning av coronaviruset

Film i Västerbotten är väl medvetna om hur coronavirusets framfart förändrat situationen för aktörerna i regionens filmliv. Vi vill underlätta för er och informerar därför om förändrade villkor gällande redan gällande redan beslutade projekt som filmproduktioner, filmvisningsarrangemang och kompetensutvecklingsinsatser. Vi vill även informera om hur vi ser på kommande ansökningsomgångar.

Ändring av innehåll i beviljat projekt

Om det skett en väsentlig förändring av innehållet i projektet, kontakta din handläggande konsulent på Film i Västerbotten för dialog. Film i Västerbotten kan godkänna ett ändrat innehåll i projektet med bakgrund av rådande situation. 

Ändring av tidsplan i beviljat projekt

För projekt som senareläggs förlängs eventuella tidsfrister enligt önskemål. Meddela förändringar i tidsplanen till handläggande konsulent på Film i Västerbotten. 

Nedläggning av beviljat projekt

Redan beviljade projekt som inte har kunnat genomföras eller färdigställas pga coronasitationen kommer inte behöva återbetalas avseende redan betalade och upplupna kostnader.  Om projektet ställs in på grund av coronasituationen och huvudmannen redan haft utgifter, begär vi alltså inte tillbaka dessa, utan endast eventuella återstående belopp. Har du frågor kring detta kontakta den filmkonsulent du varit i kontakt med.

Kommande ansökningsomgångar

Även om planeringen av projekt och verksamheter är osäkra, kommer Film i Västerbotten i största möjliga mån fortsätta att handlägga ansökningar enligt samma rutiner som innan coronavirusets utbrott.

Ovanstående förändringar gäller från och med 20 mars tills vidare

Fredric Larsson
Verksamhetschef samt konsulent biograf- och visningsfrågor
070 – 636 32 86
fredric@filmivasterbotten.com

Lill Casslind
Konsulent Produktion & Talangutveckling
070 – 688 39 78
lill@filmivasterbotten.com

Johan Lundkvist
Filmkonsulent barn och unga samt teknikansvarig
070 – 241 34 37
johan@filmivasterbotten.com

Skrivet av lill mars 23rd, 2020


« Till nyhetssidan