Sök KF Husets Filmprogram!

RÖRLIGA BILDER OCH GLESBYGD

KF Husets filmprogram riktar sig till västerbottningar i åldern 18 till 25. Under ett års tid kommer du ha möjlighet att arbeta med ett individuellt projekt på temat rural identitet. En helg i månaden träffas gruppen i KF Huset i byn Klöse, Nordmaling för att utveckla sina filmprojekt. Träffarna gästas också av professionella filmare, poeter, forskare och konstnärer som på något sätt arbetar med temat. Mellan träffarna arbetar du självständigt med ditt filmprojekt.

Det är gratis att delta och det finns möjligheter att sova över i KF Huset under träffarna. Vi söker deltagare med spridning över hela Västerbotten. KF Huset ordnar filmutrustning och varje projekt kommer få en startbudget på 5000kr. Deltagarna kommer även att åka på en resa för konstnärligt utbyte till kulturföreningen Inland i Spanien, KF Huset står för resa och bo- ende.

Är du intresserad av att delta? Hör av dig för mer information eller skicka in en ansökan.

Ansökan: I text, berätta om dig själv och din relation till glesbygd (max en A4). Du kan vara uppvuxen mitt i en storstad eller långt ute i skogen, det spelar ingen roll. Vi är intresserade av hur du tänker kring temat. Ingen tidigare erfarenhet av film- produktion krävs. Om du vill får du också skicka med ett arbetsprov med något du har producerat. Arbetsprovet är frivilligt och kan vara film, måleri, text, fotografi, skulptur eller något annat du tycker att vi ska se. Skicka ansökan till: kfhuset@gmail.com och skriv “Ansökan filmprogrammet” i ämnesraden.

KF Huset har tagit fram ett utarbetat upplägg om delar av programmet måste göras på distans.

Ansökan är öppen fram till 5 januari 2020.

Filmprogrammet drivs av KF Huset och Film i Västerbotten är medfinansiär,

Skrivet av lill december 10th, 2020


« Till nyhetssidan