Kulturstipendium Film 2021

Kulturstipendium film uppgår till 175 000 kr fördelat på högst tre stipendiater och är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Stipendiet delas ut till sökande som är verksam i Västerbottens län.

Kulturstipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Kulturstipendiet är inte avsett för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Vid fördelning av Region Västerbottens stipendier eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Sista ansökningsdatum är den 12 februari 2021

Ansök här

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut under april månad. Stipendiet delas ut vid en ceremoni i maj.

Kontakt

Joakim Sandberg

Regionkulturchef
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
073-807 57 90

Skrivet av lill januari 25th, 2021


« Till nyhetssidan