Skapande skola

Skapande skola stödets syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl kommunal, statlig och fristående huvudman.

Film i Västerbotten arbetar för att stärka Skapande skola-satsningen. Vi fördelar inte stödet men hjälper er gärna med Skapande skola-projekt på er skola. Vi har ett kontaktnät av filmare som kan besöka er skola och vi kan hjälpa till att utveckla aktiviter som passar just er.

Ansökan om bidrag för Skapande skola inför läsåret 2023/2024 kommer att vara öppen 10 januari – 7 februari 2023.

Det är Statens kulturråd som fördelar medlen. Skapande skola omfattar förskoleklass till årskurs 9.

Kontakta Felicia på Film i Västerbotten för att få hjälp med ert projekt:

Felicia Vesterlund
Filmkonsulent barn och unga
070-545 77 15
felicia@filmivasterbotten.com