Inspelningsteknik och redigering

Ett sätt för oss att gå in i ett projekt är att låna ut vår teknik.

Film i Västerbotten handhar olika typer av kameror. Vi har mikrofoner, myggor, bommar, stativ och ett olika typer av lampor. För mer detaljer se PDF:erna nedan. Tekniken finns i Umeå men vi kan skicka den till andra orter i länet som bussgods.

Film i Västerbotten har en redigeringsstudio i Umeå. Redigeringen har Final Cut Pro X och Adobe Creative Suite 6 och Adobe Creative CC, båda med Premiere och After Effects.

För att få låna teknik eller redigering måste du lämna in en ansökan. Glöm inte att skicka med en lista på den teknik och/eller redigering du vill låna och gärna ungefärliga datum då du vill ha den. Om du bara vill låna teknik och/eller redigering och inte söker några pengar så behöver du inte ha någon huvudman.

Det är Lill Casslind som tar emot och tar beslut om din ansökan, men det är Johan Lundkvist som handhar tekniken och redigeringen i Umeå. Du måste få din ansökan beviljad innan du kontaktar Johan.

Teknik PDF