Arrangemangsstöd

Det här stödet riktar sig till biografer, visningsorganisationer och föreningar som vill genomföra en filmvisning eller en filmfestival.

Stödet kan användas för att täcka utgifter för filmhyra, marknadsföring, teknikkostnader, lokalhyra mm.

Ansökan görs genom att fylla det här webformuläret: https://goo.gl/forms/FLJPMAELSQB0FubC3

Ansökningsdatum

  • 7 februari
  • 7 maj
  • 7 september
  • 7 november

Handläggningstiden är 4-7 veckor efter deadline.

För att medel ska utbetalas krävs följande:

   • Att ni innan visningsarrangemanget skickar oss färdigskriven informationstext om filmvisningarna som vi kan skicka ut med nyhetsbrev och publicera på vår hemsida och facebooksida.
   • Att ni redovisar publikantal när arrangemanget är genomfört.
   • Att ni nämner Film i Västerbotten i samtliga sammanhang kring marknadsföring och information för filmvisningarna. Ni väljer själva om ni vill skriva medarrangör, samarbetspartner, medfinansiär eller sponsor.
   • Att ni använder vår logotyp i marknadsföringsmaterial där andra samarbetspartners har med sin logotyp.
   • Att arrangemanget genomförs och att ni fakturerar oss när arrangemanget är genomfört.

För frågor och mer information:

Mail: info@filmivasterbotten.com