Film i skolan/Skolbio

Film i Västerbotten hjälper gärna din kommun och skola med utveckling av Skolbio och Film i Skolan.

Svenska Filminstitutets verksamheterna Film i skolan och Skolbio syftar till att främja filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet.

Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder Filminstitutet ett ekonomiskt stöd som främst är riktat till kommuner. Stöd ges både för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar.

Skolbio är en nyckelverksamhet och innebär att barn och ungdomar ser film på den lokala biografen under skoltid. Den gemensamma filmupplevelsen ger en utgångspunkt för samtal kring olika livsfrågor, men också kring filmens språk och uttrycksmedel. Svenska Filminstitutet tar kontinuerligt fram metodmaterial till aktuella filmer i form av filmhandledningar, artiklar och pedagogisk dokumentation.

På Svenska Filminstitutet kan kommuner och skolor söka stöd för filmpedagogiska satsningar genom stödet ”Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom”.

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av personal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

Stödet kan bara sökas av kommunal förvaltning eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering, men samarbeta gärna med exempelvis den lokala biografen, filmföreningen eller något studieförbund.

Pengarna kan sökas för bland annat skapande verkstäder, kompetensutveckling av personal, biovisningar och i viss mån utrustning.

Det finns nu även möjlighet att stöd för att se film, arrangera filmvisningar eller att utforska film som eget uttryck på fritiden.

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober.

Film i Västerbotten fungerar som en naturlig knutpunkt mellan Svenska Filminstitutet och Västerbottens skolor och kommuner. Vi fördelar inte stödet men hjälper er gärna med att lägga upp en strategi för hur ni kan arbeta med Film i skolan och Skolbio, samt hjälpa er att göra en ansökan till Svenska Filminstitutet för ”Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom”.

Har ni idéer eller behöver tips och inspiration tveka inte höra av er till Felicia på Film i Västerbotten:

Felicia Vesterlund
Filmkonsulent barn och unga
070-545 77 15
felicia@filmivasterbotten.com