Synopsis

Ett synopsis är en kortfattad beskrivning av en film och bör inte vara längre än en A4-sida. För en kortfilm kan det räcka det med några rader. Observera att även slutet ska finnas med.

Ett synopsis är något man ska kunna läsa och förstå utan att ha läst manuset.