Projektbeskrivning

En projektbeskrivning kan se ut på lite olika sätt beroende på projektet. Men den bör innehålla några av nedstående rubriker:

Presentation av filmarna
Det är bra att skriva lite om dig själv och om de personer som är inblandade i projektet. Har du gjort någon film förrut? Har du någon utbildning inom film? Vad har du för mål i framtiden?

Mål/Syfte
Vad är dittt mål med projektet? Vad vill du säga med filmen? Vad betyder projektet för dig?

Bakgrund
Vad är bakgrunden till projektet? Hur kom du på idén till det?

Regissörens kommentar
Här kan regissören få berätta mer om sin version och om hur hen vill arbeta med t ex skådespelarna.

Målgrupp
Vem har du tänkt ska se din film?

Marknadsföring
Hur har du tänkt marknadsföra din film?

Distribution
Vad ska hända med din film när den är färdig? Hur har du tänkt att din film ska visas? Biograf? TV? Filmfestivaler? Hemma i soffan för släkt och vänner? Hur ska du bära dig åt för att andra ska visa den?

Formatet
Vad tänker du filma på för format? Med vilken kamera? Vad ska visningskopian ha för format?

Stil och Form
Hur har du tänkt filma? Vilken känsla ska bilderna ha och på vilket sätt ska du få fram den? Bildspråk, form och innehåll? Du får gärna lämna in en moodboard med bilder från t ex andra filmer som visar vad du är ute efter.

Presentation av personerna i filmen
Om du gör en dokumentärfilm är det bra om du berättar lite om de medverkande och om varför du valt just dem.

Karaktärerna
Beskriv karaktärerna i din film. Ålder, bakgrund, personlighet, arbete, hobbys, förhållande till och syn på andra karaktärer i filmen mm. Du bör veta så mycket som möjligt om dina karaktärer – även sådant som inte kommer med i filmen.

Längden
Hur lång har du tänkt att filmen ska bli?

Tidsplanering
När tänker du göra vad och hur lång tid planerar du att det ska ta? Det är väldigt bra om du lämnar in ansökan i god tid före inspelningens start.

Samarbetspartners
Samarbetar du med någon? Presentera dem i så fall.

Utrustning
Om du vill låna teknik. – Vilken typ av utrustning är det du vill låna? När behöver du utrustningen och hur länge?

Annat stöd
Är det någon annan som stödjer projektet (medfinansiärer) och hur mycket stöd får du från dem?

Adresser och telefonnummer
Var kan vi få tag i dig? Adress, telefonnummer och E-post.