Manus

När man skriver ett manus är det viktigt att skriva det så att det går att förstå av andra än den som skriver det. Det finns en formaliastandard som vi helst vill att du skriver efter. Ladda ned ett manusexempel med kommentarer om formalia här.

Manusformaliaexempel

(I exemplet förekommer det en beskrivning av hur en replik ska sägas. Observera att man ska vara mycket sparsam med dylika beskrivningar. Det används bara om repliken annars kan missförstås.)

Vi lägger stor vikt vid manus när vi bedömer projekt. Var beredd på att vi kan komma med synpunkter på manus och att du kanske blir tvungen att göra vissa ändringar i det. Lämna in en kopia på manus och inte orginalet.

När det gäller dokumentärfilm så behöver du inte skicka in något manus. Men vi vill ha en beskrivning av vad det är du har tänkt filma och hur du tänker dig en dramaturgisk struktur i filmen.