Verksamhet

Film i Västerbotten är regionalt resurscenter för film och rörlig bild. Vi verkar för att stärka filmen och den rörliga bildens roll i Västerbotten. Bland våra verksamheter märks filmpedagogik, visningsfrågor, talangutveckling, produktion och branschutveckling. Film i Västerbotten är en del av Region Västerbotten.

Produktioner

På vår produktionssida hittar du alla Film i Västerbottens filmproduktioner.