Dinolab

DinoLab, Digitala Idéplatser Norr, är ett projekt med uppdrag att stärka den audiovisuella scenen i norra Sverige.
70-410
070-684
Dinolab ägs av Skellefteå kommun och Film i Västerbotten är en av projektets medfinansiärer och samarbetspartners.

Vi riktar oss särskilt till företag, forskare och kreatörer inom spel, film och webb. Vi är också engagerade i konst, teater och andra kulturella uttrycksformer.

DinoLab handlar om att:

  • Skapa möjligheter för kreativt entreprenörskap och företagande
  • Utveckla kompetens och kunskapsstärka regionens idébaserade näringar
  • Främja forskning och utveckling av ny och obeprövad teknik samt nya kombinationer av teknik

Läs mer om DinoLab på www.dinoprojektet.se