Branschutveckling

Västerbotten är en region fylld av spännande företag inom film och annan rörlig bild. Film i Västerbotten arbetar för att stärka företagsutvecklingen ytterligare genom att delta i branschutvecklande projekt.
070-331
EX300
I dagläget är Film i Västerbotten medfinansiär och samarbetspartner i DinoLab som arbetar för att stärka Västerbottens Audiovisuella scen.

Sommaren 2011 avslutades Filmarc som var ett Interregprojekt som Film i Västerbotten genomförde tillsammans med Filmpool Nord, Filmcamp och Poem. För närvarande diskuterar Filmarcs samarbetspartner en förlängning av projektet med start 2012.

Senaste nyheternaPå gång

Se alla evenemang

YouTube

Loading...
Film i Västerbotten på YouTube