Talang AC/BD

Det borde vara naturligt för filmarna i Västerbotten och Norrbotten att samarbeta med varandra och att välja teammedlemmar från det andra länet. Visst har det förekommit men inte så mycket som det borde. För att göra något åt detta har Filmpool Nord och Film i Västerbotten dragit igång projektet Talang AC/BD.

Om en filmare bor i Västerbotten eller i Norrbotten och väljer att ta med teammedlemmar från båda länen så kan hen söka pengar från Talang AC/BD för sitt kortfilmsprojekt om det är en fiktionsfilm. Maxbeloppet är 200.000 SEK och maxlängden är 30 minuter. Filmen ska spelas in i något av länen.

Filmgården i Luleå erbjuder alla filmprojekt inom Talang AC/BD halva priset på hyra av kamera, ljus, ljud och grip samt transportbilar till självkostnadspris. För information om vad de har för teknik, uppbokning mm kontakta Stefan Hencz: stefanhencz@icloud.com  070 – 513 19 97

Förutom att sammanföra filmarna i de båda länen så syftar projektet till att utveckla talanger och att hitta nya spännande konstellationer. Det finns inga åldersgränser varken nedåt eller uppåt, utan alla är välkomna att lämna in en ansökan. Vi ser det som att alla filmare, oavsett erfarenhet, har en talang som kan utvecklas. Och det gäller både regissörer och de övriga i teamet.

Vi hoppas att filmarna ska våga testa att välja teammedlemmar som de inte jobbat med tidigare, både i det andra och i det egna länet. Självklart medför detta en viss risk. Nya samarbeten kan vara svåra. Därför vill vi poängtera att det är OK att misslyckas. Samtidigt så tror vi att det är mycket utvecklande att arbeta med nya människor och att det kommer att tillföra mer än det ställer till.

Talang AC/BD kommer att ordna träffar för filmarna så att de kan lära känna varandra ytterligare. Projektet är treårigt och drar igång våren 2015. Filmarna behöver inte anmäla sig till projektet utan det är bara att skicka in en ansökan för sin film eller anmäla sig till en träff.

Lill Casslind på Film i Västerbotten kommer att vara konsulent på projektet och är den som tar emot ansökningarna. Sedan tar hon beslut i samråd med Filmpool Nord.

Film i Västerbotten och Filmpool Nord kan bistå med viss hjälp gällande tips på filmarbetare i de bägge länen. Du som vill vara med i ett filmprojekt får gärna kontakta Lill.

Under 2017 kommer det att vara två ansökningstillfällen med deadline 31 mars och 31 augusti och då får man svar senast 16 maj respektive 16 oktober, under förutsättning att man lämnat in en komplett ansökan. OBS! Eftersom pengarna tog slut i den första ansökningsomgången blir det inte en andra omgång under 2017.

Läs mer om vad en ansökan ska innehålla här.

Lill Casslind
Filmkonsulent, Film i Västerbotten
Magasinsgatan 17 B
903 27 Umeå
090 – 16 37 62
070 – 688 39 78
lill@filmivasterbotten.com