Ansökan Talang AC/BD

Under 2021 kommer det att vara en ansökningsomgång med deadline 7 februari och då får man svar senast 5 april, under förutsättning att man lämnat in en komplett ansökan.

Ansökan ska innehålla:

Vi tar gärna emot CV, exempel på tidigare produktioner, piloter, bildmanus, moodboards mm.

Behöver du tips på teammedlemmar så kontakta Lill Casslind. Teamlistan måste inte vara komplett och helt klar vid ansökningstillfället, men den ska vara helt klar innan man får ett slutgiltigt positivt besked. Vi har i vissa fall gjort undantag för att någon person i teamet bor utanför Västerbotten och Norrbotten, men då måste man ha ett starkt motiv till att man väljer den personen.

Det är när du har fyllt i ansökningsblanketten som ansökan blir officiell. Resten av ansökningshandlingarna mailar du till lill@filmivasterbotten.com