Budget

I budgeten beräknar du kostnaderna för att göra din film.

En budget kan se ut på lite olika sätt. Den budget som du ska lämna in till Talang AC/BD bör vara rätt detaljerad. Skriv tex inte bara kostnaden för ”teknik” utan för ”kamera”, ”ljud”, ”lampor” osv. Det är också bra om det är tydligt hur en siffra har räknats ut.

Exempel på hur du kan ställa upp en budget och visa hur du har räknat ut kostnaderna.

Du kan välja att räkna ut din egna insats, men det är inte ett måste. Egen insats kan t.ex. vara egen tid, egen teknik, egen bil osv.

SFI har tagit fram en budgetmall som de vill att man använder när man söker pengar av dem. Om du vill kan du använda dig av den när du söker pengar från Film i Västerbotten. Den är gjord för långfilm, så för kortfilmer och dokumentärfilm kan den kännas för avancerad. Mallen kan vara bra att använda som checklista -titta på budgetposterna och se vilka av dem som är aktuella för din film.

SFI’s budgetmall hittar du här: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/checklistor-och-mallar/

Mallen är i Excel och består av flera flikar. Det är främst flikarna ”Budget Detaljerad (Sve & Eng)” och ”Budget Sammanställning” som är viktiga.