Budget

I budgeten beräknar du dina kostnader. Ta även med sådant som du själv tänker stå för, t ex arbetsinsats och egen teknik.

SFI har tagit fram en budgetmall som de vill att man använder när man söker pengar av dem. Om du vill kan du använda dig av den när du söker pengar från Talang AC/BD, men det går bra med andra varianter också.

SFI’s budgetmall hittar du här: http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktionsstod/checklistor-och-mallar/