Finansieringsplan

I en finansieringsplan skriver du vilka som du har tänkt ska finansiera projektet och hur mycket de ska bidra med. Du behöver inte ha fått klartecken från dem än, men om något är klart så markera gärna detta. Glöm inte att skriva din egeninsats (arbetstid, egen teknik osv). Exempel på hur du kan ställa upp det:

Talang AC/BD: 200.000
SVT: 250.000
SFI: 300.000
Egen insats: 225.000

Totalt: 975.000