Distributionstöd

Det här stödet riktar sig till produktionsbolag som producerat en film med anknytning till Västerbotten. Stödet kan användas för att täcka kostnader i samband med distribution av filmen. Stödet kan täcka kostnader för exempelvis tryck av kopior, marknadsföringsmaterial, frakt, arvode för distributör eller säljare.

Ansökan görs genom att maila info@filmivasterbotten.com där du svarar på följande frågor:

  • Vem eller vilka är ni som söker stödet?
  • Vilken film eller vilka filmer söker ni stödet till.
  • Vad vill ni använda stödet till?
  • Vilka kostnader har ni?
  • Har ni andra finansiärer? Gör då en finansieringsplan med övriga finansiärer och deras insatser.
  • Hur mycket söker ni från Film i Västerbotten.

Komplettera med namn, telefonnummer och e-mailadress.

Skicka även en kopia av filmen till Film i Västerbotten. Vi kan ta emot den på DVD eller länk till Vimeo och Youtube. Du kan även skicka den som fil på sprend.com eller ladda upp den på vår Dropbox.

Filmen ska vara färdigklippt och ljudlagd för att vi ska ta ett beslut. Ifall filmen ska korrigeras ytterligare exempelvis färgkorrigeras eller kompletteras med för- och eftertexter måste ni ange vilka korrigeringar som ska göras.

Ansökan ska vara inne senast den 15:e i månaden. Du får svar från oss senast den 10:e i nästkommande månad.

För frågor och mer information:

Mail: info@filmivasterbotten.com

telefon: 090-16 37 61