Kompetensutvecklingsstöd

Det här stödet riktar sig till biografer, visningsorganisationer och föreningar som vill utveckla sin kompetens inom filmvisningsverksamhet. Stödet kan användas för att finansiera deltagande vid workshops, kurser, seminarier m.m. som arrangeras av andra än Film i Västerbotten. Stödet kan exempelvis täcka deltagaravgift, resa och boende.

Ansökan görs genom att maila info@filmivasterbotten.com där du svarar på följande frågor:

-Vem eller vilka är ni som söker stödet?
-Vad vill ni använda stödet till? Berätta här om vilket arrangemang ni vill delta i.
-Varför söker ni stödet?
-Vilka kostnader har ni?
-Hur mycket söker ni från Film i Västerbotten.

För resten av 2018 gäller följande ansökningsdatum:
-7 februari
-7 maj
-7 september
-7 november

Handläggningstiden är 4-7 veckor. För ansökan som skickas in 7 juni ges svar senast 1 juli.

Komplettera med namn, telefonnummer och e-mailadress. Bifoga pdf eller länk till kursprogram eller schema.

För frågor och mer information:

Mail: info@filmivasterbotten.com

telefon: 090-16 37 61