Kompetensutvecklingsstöd

Det här stödet riktar sig till dig i Västerbotten som är verksam inom filmvisning på tex biograf, filmfestival eller i annan organisation som visar film. Stödet är personligt och delas ut som ett stipendium.

Stödet kan användas för att finansiera deltagande vid workshops, kurser, seminarier mm i syfte att höja sin kompetens. Stödet kan täcka kostnader som deltagaravgift, resa och boende.

Ansökan görs genom att fylla det här webformuläret: https://goo.gl/forms/Wsz2tKpelINfRcUQ2

Ansökningsdatum:

-7 februari
-7 maj
-7 september
-7 november

Handläggningstiden är 4-7 veckor efter deadline.

För frågor och mer information:

Mail: info@filmivasterbotten.com