Skapande skola

Skapande skola stödets syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl kommunal, statlig och fristående huvudman.

Film i Västerbotten arbetar för att stärka Skapande skola-satsningen. Vi fördelar inte stödet men hjälper er gärna med Skapande skola-projekt på er skola. Vi har en kontaktnät av filmare som kan besöka er skola och vi kan hjälpa till att utveckla aktiviter som passar just er.

Ansökan om bidrag för Skapande skola inför läsåret 2022/2023 kommer att vara öppen 4 januari-3 februari 2022.

Det är Statens kulturråd som fördelar medlen. Skapande skola omfattar från förskola till årskurs 9.

Kontakta Johan på Film i Västerbotten för att få hjälp med ert projekt.